“Intenties en Aannames” 

“Ik zei toch echt wat anders dan wat jij nu zegt hoor”

Relaties het is gewoon niet altijd even makkelijk. Ik zelf en mijn partner hebben vooral moeten leren om “ruzies” te maken, want conflicten vonden we beiden vreselijk, dus die gingen we liever uit de weg. Alleen dat hou je niet lang vol. Als je samenwoont, een kind krijgt en samen gaat opvoeden, dan ontkom je er niet aan dat je elkaar tegenkomt en het niet eens bent met de ander of behoeftes hebt, maar dat de ander die niet kan ruiken. En als je dan beiden niet geleerd hebt om “ruzies” te maken, voor je behoeftes op te komen, dan ontstaat er wrijving. En als er wrijving ontstaat, dan ontkom je niet aan onderhuidse irritaties en nare gevoelens. Je voelt je alleen, ellendig, niet gehoord, niet gezien en vooral niet begrepen. Je hebt beiden de juiste intenties, maar hoort, ziet en voelt die ander die juiste intenties wel?

Letterlijke betekenis van Intentie; Het doel wat men voor ogen heeft. Het voornemen een handeling te verrichten. Het gaat vooraf aan gedrag. Letterlijke betekenis van Aannames; Iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten.

Binnen relaties ontstaan misverstanden door het niet juist interpreteren van intenties, het niet duidelijk communiceren of uitspreken van je behoeftes. Je praat snel langs elkaar heen, je begrijpt of hoort wat anders dan de ander bedoelt en dat gebeurt in elke relatie. Daarnaast is iedereen goed in aannames doen. Jij bedoelde toch…. Ik dacht dat… ik neem aan dat….

Als we elkaar iets vragen, dan is het belangrijk om de intentie te weten van de vraag. De intentie bepaalt namelijk voor een groot gedeelte welke behoefte er ligt. Als alle vragen dezelfde intentie hebben, dan was het niet ingewikkeld. Maar omdat meestal de intentie niet in woorden wordt uitgesproken, kan het ingewikkeld worden.

Wanneer je als partners onmachtig bent om op een constructieve manier aan te geven wat je behoeftes zijn of de behoeften van de ander niet serieus neemt, leidt dit vaak tot conflicten en ruzies. Voor beiden wordt het dan onveilig en onbevredigend.

Verschillen voelen dan vaak als groot, je voelt je beiden alleen staan en niet begrepen. Door te leren hoe je op een constructieve manier je behoeftes kunt uitspreken, of leert hoe je elkaar daarbij kunt ondersteunen ga je de relatie met elkaar en jezelf verstevigen.

Constructief gedrag houdt in dat je beiden stilstaat bij je eigen behoeftes, gevoelens en deze serieus neemt. En stilstaat bij je eigen gedrag en de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen aandeel in conflictsituaties.

Een voorbeeld van een stel wat bij Gezinspraktijk Happy Home kwam.

De laatste weken, al voor de maatregelen rondom Corona, liep het niet soepel tussen hen. En waar ze vaak hun patronen best wel doorzagen en konden schakelen om de verbinding te herstellen, lukte dat nu niet goed. Dus ze gingen hulp inschakelen.

Het voelde voor hen beiden alsof ze op 2 verschillende werelden zaten, en het lukte niet om die werelden dichter bij elkaar te brengen. Door de situatie ontstond er fysieke en mentale afstand. Het enige wat zij nog probeerde was haar kant van het verhaal nogmaals verduidelijken, zodat hij haar zou begrijpen. “Want als hij mij nou begrijpt, dan voelt het weer fijn tussen ons”.                                              

Alleen bij Simone, Gezinspraktijk Happy Home, kwamen ze erachter dat deze houding, juist zorgde voor nog meer afstand. Want haar man, snapt vanuit zijn perspectief niet hoe het in haar wereld is. En hoe meer zij hem wilde overtuigen, hoe meer hij niet ging luisteren en alleen maar bezig was met zich klaar maken om zich te gaan verdedigen. Of hij verdween gewoon en voelde zij zich nog ellendiger.

Met de hulp van Simone is het gelukt om de juiste intenties weer te zien van elkaar.                                    

Mijn man had echt oprechte intenties ook al voelden zijn woorden en zijn houding op dat moment zo
anders. En datzelfde kreeg ik terug vanuit hem. Hij ging gelukkig mijn goede intenties weer zien. En beiden proberen we nu aannames te vermijden door oprecht interesse te tonen, te checken bij elkaar hoe het zit, i.p.v. dit zelf in te vullen. En het lukt ons nu om constructief met elkaar te communiceren. Onze behoeften en verlangens uit te spreken en de verbinding met elkaar te herstellen. 

De afgelopen periode bij Simone heeft ervoor gezorgd dat wij de liefde, waardering, begrip en intimiteit weer hebben teruggevonden. Een heel fijn gevoel!

Wil jij je ook weer verbonden voelen in je relatie? Wil jij ook die afstand die ontstaan is kleiner maken? Wil jij ook kijken of het jullie lukt om constructief met elkaar te leren communiceren? Wil jij je niet langer alleen voelen binnen je relatie? Wil je leren ruzie maken, of juist leren om dit op een fijne manier te herstellen? Willen jullie de echte intenties van elkaar leren zien en uitspreken? Wacht niet te lang… wacht niet tot de liefde echt verdoofd is. Neem contact op.

Simone van Roekel, Gezinspraktijk Happy Home.